หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2563    TOR จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 5
  31 ก.ค. 2563    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
  14 พ.ค. 2563    เอกสารประกวดราคา หมู่ที่ 14 4
  14 พ.ค. 2563    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 14 5
  14 พ.ค. 2563    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 15 2
  29 เม.ย. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายนิตย์ ศูนย์สัน เทียะ – บ้านนายฟ้าสาง อินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
  29 ต.ค. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
  25 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
  25 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ 1
  25 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ – บ้านถนนหัก 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3245 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563