องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย


หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220


โทร 044-756 534

     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
admin@nonghoi.go.th
 
 
 
 
ติดต่อสำนักงาน
0-44756 534
 
โทรสาร (Fax) 0-44756 534  
 
 
 
 สายตรงนายก 0-44756 534  
 สายตรงปลัด 0-44756 534