หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเริ่องติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2566    แผนผังการลงทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ 6
  6 พ.ย. 2566    แผนผังช่วยเหลือสาธารณภัย 3
  6 พ.ย. 2566    แผนผังขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 3
  6 พ.ย. 2566    แผนผังแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 3
  6 พ.ย. 2566    แผนผังขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 130 ประเภท 2
  6 พ.ย. 2566    แผนผังขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 3
  6 พ.ย. 2566    แผนผังขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2
  6 พ.ย. 2566    แผนผังการจดทะเบียนพาณิชย์ 3
  6 พ.ย. 2566    แผนผังการจัดเก็บภาษีป้าย 4
  6 พ.ย. 2566    แผนผังการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266214 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563