หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 พ.ค. 2566    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) 48
  6 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราาชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 56
  22 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ระหว่างเดือนตุลาคม2564-เดือนกันยายน 2565 53
  9 มี.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 144
  10 ก.พ. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 198
  6 ต.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน ธันวาคม 2561 234
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266230 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563