หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266239 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563