หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2564    คู่มือปฏิบัติราชการงานบริหารงานบุคคล 123
  1 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติราชการ 114
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1220437 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563