หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไข ครั้งที่1-2566) 2
  28 ธ.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม ฉบับที่1) 2
  28 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20
  29 มี.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565) 84
  21 ม.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(แก้ไข ครั้งที่ 1/2565) 97
  25 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 132
  8 ก.ย. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไข ครั้งที่ 3/2564) 68
  3 พ.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2564) 144
  30 มี.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไข ครั้งที่ 2/2564) 147
  5 มี.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564) 151

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1220410 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563