หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ประกาศกำหนดราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเล็ก บ้านพระงาม 76
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกชั่งโค 79
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal 78
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 81
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางปรับปรุงคอนเรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 77
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 75
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่โนนทอง 74
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายสี่แยกบุเขว้า ศรีพัฒนา 74
  3 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 110
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181600 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563