หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 เม.ย. 2565    รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2565รอบที่1 47
  25 เม.ย. 2565    รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564 41
  2 มี.ค. 2565    รายงานติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยงปี2565รอบที่1 44
  14 ก.พ. 2565    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 40
  10 ก.พ. 2565    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 63
  25 พ.ย. 2564    คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 84
  17 พ.ย. 2564    รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 83
  8 พ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 85
  8 พ.ย. 2564    รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 82
  29 ต.ค. 2564    รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2564รอบที่2 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181619 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563