หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565และการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 48
  23 มี.ค. 2566    รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 65
  23 มี.ค. 2566    รายงานติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 58
  23 มี.ค. 2566    การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 51
  21 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ2566 82
  25 ม.ค. 2566    รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปี2565รอบที่2 46
  10 ม.ค. 2566    รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2565รอบที่2 51
  10 ม.ค. 2566    แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 49
  10 ม.ค. 2566    รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2565ส่วนที่1 38
  10 ม.ค. 2566    รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2565ส่วนที่2 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1254880 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563