หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2565 43
  22 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 33
  8 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 37
  8 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 37
  8 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 38
  9 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 98
  2 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่6/2565 90
  2 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่7/2565 87
  2 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 137
  16 มิ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 /2564 132

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1220436 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563