หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 6
  6 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 4
  6 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 4
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3261 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563