หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570(แก้ไข ครั้งที่1/2566) 10
  3 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 15
  22 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2565 57
  22 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 46
  8 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 51
  8 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 51
  8 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 52
  9 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 121
  2 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่6/2565 106
  2 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่7/2565 99

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1239916 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563