หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ม.ค. 2566    รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 3
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 101
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอมีบัตรคนพิการ 100
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอมีบัตรคนพิการแบบคำขอมีบัตรคนพิการ 101
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 102
  2 ส.ค. 2564    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด 99
  6 ต.ค. 2563    คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 101
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-11 104
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-21 102
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-31 101

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1220397 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563