หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 76
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอมีบัตรคนพิการ 75
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอมีบัตรคนพิการแบบคำขอมีบัตรคนพิการ 77
  2 ส.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 78
  2 ส.ค. 2564    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด 75
  6 ต.ค. 2563    คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 76
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-11 78
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-21 76
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-31 75
  6 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-41 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181596 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563