หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก (4 มกราคม พ.ศ.2565) 56
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 45
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 50
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 48
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 45
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 46
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย3ครั้งที่1 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 45
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 50
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 47
  8 ก.พ. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266213 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563