หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ธ.ค. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-12-ธันวาคม-2562 25
  30 ส.ค. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-30-สิงหาคม-2562 22
  14 ส.ค. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัย3-14-สิงหาาคม-2562บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัย3-14-สิงหาาคม-2562 23
  1 ส.ค. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยที่-3-1-สิงหาคม-2562 22
  24 ก.ค. 2562    ประกาศนัดประชุมสภาอบต.หนองหอย ประจำปี 2562 22
  14 มิ.ย. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัย3-14-มิถุนายน-2562 22
  4 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 22
  4 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 21
  1 ก.พ. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัย01-1-กุมภาพันธ์-2562 22
  18 ม.ค. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.หนองหอย ประจำปี 2562-1 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 14994 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563