หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ม.ค. 2566    ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0
  23 ม.ค. 2566    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5
  20 ม.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 5
  21 ธ.ค. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 6
  5 ธ.ค. 2565    ข่าวประชาสัมพันธ์​สำนักปลัด 14
  29 พ.ย. 2565    ประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 17
  29 พ.ย. 2565    ประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 11
  8 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40
  8 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28
  3 พ.ย. 2565    การคัดแยกขยะเปียก 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1220447 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563