หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ต.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้เข้ามารายงานตัวคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11
  6 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด 8
  6 ต.ค. 2563    ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า 6
  6 ต.ค. 2563    แผนผังขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 4
  1 พ.ค. 2563    ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น-ตำแหน่ง-นักวิชาการเงิน 0
  1 พ.ค. 2563    ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น-ตำแหน่ง-นายช่าง-1 1
  3 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563 2
  2 ม.ค. 2563    การชำระภาษีทางไปรษณีย์ 2
  27 ธ.ค. 2562    คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม-อบต.หนองหอย-1 0
  1 ต.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2763 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563