องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]31
2 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 [ 28 มี.ค. 2566 ]45
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 มิ.ย. 2563 ]154
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก-อบต.หนองหอย-ประจำปี-2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]192