องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 

 

 

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก-อบต.หนองหอย-ประจำปี-2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก-อบต.หนองหอย-ประจำปี-2561

    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก-อบต.หนองหอย-ประจำปี-2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ