องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 

 

 

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายและกลยุทธ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ