องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ถนนหัก เชื่อมบ้านโคกเพชร เชื่อมบ้านสระตอง [ 22 ก.พ. 2567 ]13
2 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 21 ก.พ. 2567 ]15
3 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 14 ก.พ. 2567 ]13
4 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 14 [ 5 ก.พ. 2567 ]20
5 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 14 [ 5 ก.พ. 2567 ]16
6 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม 1 [ 5 ก.พ. 2567 ]13
7 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม 8 [ 5 ก.พ. 2567 ]12
8 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนลอย บ้านพระงาม หมู่ที่ 14 [ 24 ม.ค. 2567 ]14
9 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic concrete สาย นม.ถ.321 - 01 ช่วงบ้านหนองกก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย - เชื่อมบ้านสายออ อำเภอโนนไทย ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2566 ]56
10 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 [ 20 ม.ค. 2566 ]90
11 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 [ 20 ม.ค. 2566 ]77
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฺBidding ๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเชิญ เทียนสันเทียะ - เชื่อมถนนนสายตลุกชั่งโค - ตลุกซึก [ 12 ม.ค. 2564 ]418
13 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฺBidding ๕/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ สารบ้านหนองนกกระเรียน - ถนนทำนบ สามหลัก [ 12 ม.ค. 2564 ]446
14 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสนามกีฬา - เครนอ้อย ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย [ 12 ม.ค. 2564 ]359
15 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายหัด เลาสูงเนิน - หน้าโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ [ 12 ม.ค. 2564 ]390
16 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ สายศาลตาปู่ - อ่างเก็บน้ำตลุกหิน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย [ 12 ม.ค. 2564 ]374
17 TOR จัดซื้อรถยนต์บรรทุก [ 6 ต.ค. 2563 ]470
18 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2563 ]302
19 เอกสารประกวดราคา หมู่ที่ 14 [ 14 พ.ค. 2563 ]261
20 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 14 [ 14 พ.ค. 2563 ]213
21 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 15 [ 14 พ.ค. 2563 ]222
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายนิตย์ ศูนย์สัน เทียะ ? บ้านนายฟ้าสาง อินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2563 ]35
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ต.ค. 2562 ]34
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2562 ]39
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]35
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ? บ้านถนนหัก [ 25 ต.ค. 2562 ]43
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสี่แยกบุเขว้าศรีพัฒนา ? สี่แยกซอยครูพันธ์บุเขว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]8
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ ? บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]10
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ? บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มเดิ่นมะขามป้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]10
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ? โค้งสำโรง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]15
31 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-4 [ 8 ต.ค. 2562 ]9
32 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-3 [ 8 ก.ค. 2562 ]7
33 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-2 [ 9 เม.ย. 2562 ]8
34 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ 31 ม.ค. 2562 ]9
35 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-1 [ 7 ม.ค. 2562 ]8
36 ประกาศ อบต.ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก [ 30 ส.ค. 2561 ]8
37 ประกาศ-อบต.ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก [ 30 ส.ค. 2561 ]10
38 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 [ 17 ส.ค. 2561 ]8
39 โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุก ม.10 [ 17 ส.ค. 2561 ]8
40 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.1 [ 17 ส.ค. 2561 ]7
 
หน้า 1|2