องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 ม.ค. 2567 ]51
2 คู่มือปฏิบัติราชการงานบริหารงานบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]180
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติราชการ [ 1 ก.พ. 2564 ]170