องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
ประกาศกำหนดราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเล็ก บ้านพระงาม [ 3 ส.ค. 2564 ]169
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกชั่งโค [ 3 ส.ค. 2564 ]165
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal [ 3 ส.ค. 2564 ]166
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ [ 3 ส.ค. 2564 ]169
5 ประกาศราคากลางปรับปรุงคอนเรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2564 ]206
6 ประกาศราคากลางปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2564 ]160
7 ประกาศราคากลางปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่โนนทอง [ 3 ส.ค. 2564 ]161
8 ประกาศราคากลางปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายสี่แยกบุเขว้า ศรีพัฒนา [ 3 ส.ค. 2564 ]157
9 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2564 ]199