องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]48
2 แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]30
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]21
4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565และการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง [ 23 มี.ค. 2566 ]100
5 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]123
6 รายงานติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]110
7 การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]93
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]27
9 รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปี2565รอบที่2 [ 25 ม.ค. 2566 ]83
10 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2565รอบที่2 [ 10 ม.ค. 2566 ]116
11 แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]94
12 รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2565ส่วนที่1 [ 10 ม.ค. 2566 ]77
13 รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2565ส่วนที่2 [ 10 ม.ค. 2566 ]72
14 รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]37
15 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2565รอบที่1 [ 26 เม.ย. 2565 ]160
16 รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]127
17 รายงานติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยงปี2565รอบที่1 [ 2 มี.ค. 2565 ]115
18 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 14 ก.พ. 2565 ]92
19 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]135
20 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ย. 2564 ]121
21 รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]155
22 แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]139
23 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]150
24 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2564รอบที่2 [ 29 ต.ค. 2564 ]88
25 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2564รอบที่1 [ 20 พ.ค. 2564 ]19
26 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]109
27 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]78
28 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]109
29 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]108