องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 

 

 

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มค

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มค
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง