องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2567 ]26
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2567 ]23
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2567 ]18
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ [ 28 เม.ย. 2566 ]39