องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
2 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565ถึงเดือนกันยายน 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 11 พ.ค. 2566 ]59
5 ประกาศ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราาชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 6 ม.ค. 2566 ]68
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ระหว่างเดือนตุลาคม2564-เดือนกันยายน 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]64
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]155
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]210
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ? 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 6 ต.ค. 2563 ]244