องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]13
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 28 เม.ย. 2566 ]81
4 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]11
5 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ [ 17 พ.ค. 2565 ]136
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]134
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) [ 29 เม.ย. 2565 ]133
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]262
9 แผนป้องกันการทุจริต-4-ปี [ 6 ต.ค. 2563 ]261