องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 เม.ย. 2567 ]21
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2567 ]19
3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 30 ม.ค. 2567 ]229
4 แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 เม.ย. 2566 ]45