องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 มี.ค. 2567 ]29
2 รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 มี.ค. 2567 ]23
3 ยงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 28 เม.ย. 2566 ]42
4 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]39
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]101
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]149
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 มี.ค. 2562 ]181
8 รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร [ 1 ก.พ. 2562 ]177