องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]33
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]44
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]148
4 รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]215
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่-3 [ 31 ก.ค. 2562 ]180
6 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างขอบข่าย [ 31 ก.ค. 2561 ]181