องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แก้ไข ครั้งที่ 5/2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]14
2 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]21
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แก้ไข ครั้งที่ 4/2567) [ 19 มี.ค. 2567 ]13
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567) [ 19 มี.ค. 2567 ]15
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แก้ไข ครั้งที่ 3/2567) [ 5 มี.ค. 2567 ]15
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไข ครั้งที่ 4/2566) [ 8 ม.ค. 2567 ]17
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) [ 8 ม.ค. 2567 ]24
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แก้ไขครั้งที่ 1/2567) [ 30 พ.ย. 2566 ]29
9 แผนการดำเนินการประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]56
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม ฉบับที่2) [ 2 ต.ค. 2566 ]39
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไข ครั้งที่ 3/2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]64
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไข ครั้งที่ 2/2566) [ 3 มี.ค. 2566 ]69
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไข ครั้งที่1-2566) [ 28 ธ.ค. 2565 ]74
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม ฉบับที่1) [ 28 ธ.ค. 2565 ]73
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]98
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565) [ 29 มี.ค. 2565 ]165
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(แก้ไข ครั้งที่ 1/2565) [ 21 ม.ค. 2565 ]158
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]193
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไข ครั้งที่ 3/2564) [ 8 ก.ย. 2564 ]114
20 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2564) [ 3 พ.ค. 2564 ]185
21 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไข ครั้งที่ 2/2564) [ 30 มี.ค. 2564 ]168
22 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]177
23 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564) [ 12 ม.ค. 2564 ]170
24 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไข ครั้งที่ 1/2564) [ 4 ธ.ค. 2563 ]164
25 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]218
26 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]137