องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]31
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]38
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]59
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]86
5 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ [ 17 พ.ค. 2565 ]121
6 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]185
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]249
8 รายงานการรับจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]239
9 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]236
10 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 ต.ค. 2563 ]243
11 ประกาศใช้ข้อบัญติงบประมาณ-2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]207