องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 16 ม.ค. 2566 ]59
2 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 2 ส.ค. 2564 ]170
3 แบบคำขอมีบัตรคนพิการ [ 2 ส.ค. 2564 ]160
4 แบบคำขอมีบัตรคนพิการแบบคำขอมีบัตรคนพิการ [ 2 ส.ค. 2564 ]154
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ส.ค. 2564 ]164
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด [ 2 ส.ค. 2564 ]160
7 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ต.ค. 2563 ]167
8 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-11 [ 6 ต.ค. 2563 ]171
9 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-21 [ 6 ต.ค. 2563 ]155
10 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-31 [ 6 ต.ค. 2563 ]166
11 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์-41 [ 6 ต.ค. 2563 ]109
12 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 6 ต.ค. 2563 ]12
13 แบบคำร้องทั่วไป [ 6 ต.ค. 2563 ]12
14 ขออนุญาติก่อสร้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]17
15 คำขอต่อใบอนุญาตให้สถานที่ประกอบการค้า [ 6 ต.ค. 2563 ]10
16 คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ [ 6 ต.ค. 2563 ]10
17 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน [ 6 ต.ค. 2563 ]11
18 หนังสือภายใน [ 6 ต.ค. 2563 ]13
19 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน [ 6 ต.ค. 2563 ]13