องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่1 [ 6 มี.ค. 2567 ]10
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่1 [ 6 มี.ค. 2567 ]9
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่1 [ 6 มี.ค. 2567 ]9
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่1 [ 6 มี.ค. 2567 ]8
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่1 [ 6 มี.ค. 2567 ]9
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่2 [ 6 มี.ค. 2567 ]11
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่1 [ 6 มี.ค. 2567 ]12
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก (4 มกราคม พ.ศ.2565) [ 8 ก.พ. 2566 ]74
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]59
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]63
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]62
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]59
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]60
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย3ครั้งที่1 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]58
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]65
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]62
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]67
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่1 [ 6 พ.ค. 2565 ]75
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 6 พ.ค. 2565 ]74
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 [ 6 พ.ค. 2565 ]79
21 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]78
22 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 6 พ.ค. 2565 ]76
23 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]74
24 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]74
25 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 6 พ.ค. 2565 ]77
26 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 [ 6 พ.ค. 2565 ]75
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย [ 31 ม.ค. 2565 ]103
28 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจพปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]74
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. [ 2 ส.ค. 2564 ]79
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่องการนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]77
31 ประกาศอำเภอพระทองคำ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]71
32 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัที่ 4 ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]77
33 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 3 [ 27 ก.ค. 2564 ]81
34 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2564 ]76
35 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]71
36 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 [ 27 ก.ค. 2564 ]73
37 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสาสัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2564 ]54
38 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสาสัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]18
39 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสาสัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ค. 2564 ]20
40 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ แรก ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2564 ]19
 
หน้า 1|2