หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสมคิด  แย้มยิ้ม  
  ประธานสภา  
     
     
  นายเวียงชัย  แซกพุทรา  
  รองประธานสภา  
     
นายเล็ก ลังด่านจาก ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
 
นายวสุ  แดงสูงเนิน นายสิน  วนสันเทียะ นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
 
นายอำพล พรสวัสดิ์ นางพนม  สุขมะลัง นายเสวย  อดุลกลาง
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
   
นางกาวิล  สามโคก นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ นายผิน สาดกำปัง
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
     
  นายวิหาร กลิ่นขจร  
  สมาชิกสภา อบต.  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266235 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563