หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายธีระชัย  ถ่อนสันเทียะ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   
นายอำนาจ  กองศรี   นายธวัช  ชมโคกสูง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายเฉลิม  บึกขุนทด  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 15033 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563