หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
   นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.089-5831202

 
     
   
นางนภาพร  ล่มกาหลง   นายสุชาติ บำรุงศิลป์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-3951427

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-0759122 , 063-0064374

     
   
 

นางนันทนา กลยณี

 
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.097-4799163
 
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266234 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563