หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 
 
 
 
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักปลัด...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริหารจัดการปัญหาเมือง #Traffy Fondue...

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม...

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม...


ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักปลัด...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริหารจัดการปัญหาเมือง #Traffy Fondue...

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม...

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม...

ประชาสัมพันธ์การโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

ข่าวประชาสัมพันธ์​ข่าวเกษตร...

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขมอบแพมเพิส...

ข่าวประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

 

 
 
29 พ.ย. 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพน...
29 พ.ย. 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพน...
8 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อก...
8 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อก...
3 พ.ย. 2565 การคัดแยกขยะเปียก
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสน...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ซอย...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ สายศา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศกำหนดราคากลาง
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเริ่องติดต่อราชการ
 
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
เพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
@abtnonghoi
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1196909 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563