โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักปลัด


10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน ปปช. จังหวัดนครราชสีมา งานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการยกระดับคะแนน ITA ปี 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองหอย