โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ข่าวประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตำบลหนองหอย ระหว่างวันที่ 5 - 11  ตุลาคม  2565 จำนวนทั้งสิ้น 7,659  คน  ทั้งนี้ทาง อบต.หนองหอย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยรับลงทะเบียนตลอดการลงทะเบียนของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565  ทั้งนี้ได้ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2565