โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองคลัง อบต.หนองหอย ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


กองคลัง อบต.หนองหอย ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการมาสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาเอกสารสิทธิทุกแปลงเช่น โฉนด สปก สค1

เพื่อความสะดวก
-วัดความกว้าง*ยาว ของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมาด้วยนะคะ