โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
"งดให้ งดรับ"
โดยเปลี่ยนเป็นการรับความปรารถนาดี ด้วยบัตรอวยพร หรือคำอวยพร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริต โปร่งใส น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน