โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


21 กันยายน 2563 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพร้อมกองช่าง และนักบรรเทาสาธารณภัย สำรวจถนนได้รับความเสียหายที่ บ้านบุเขว้า ม.6 ตำบลหนองหอย


21 กันยายน 2563 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพร้อมกองช่าง และนักบรรเทาสาธารณภัย สำรวจถนนได้รับความเสียหายที่ บ้านบุเขว้า ม.6 ตำบลหนองหอย