โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 19 ก.ค. 2566

แผ่นพับงานสวัสดิการและสังคม

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด

(ผู้อ่าน 61 คน)

วันที่ 23 ม.ค. 2566

งานประชาสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 73 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

(ผู้อ่าน 80 คน)

วันที่ 5 ธ.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์​ 5 ธค 65

(ผู้อ่าน 66 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักปลัด

(ผู้อ่าน 74 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม

(ผู้อ่าน 69 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม

(ผู้อ่าน 61 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์​ข่าวเกษตร

(ผู้อ่าน 69 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์วันปิยมหาราช 2565

(ผู้อ่าน 62 คน)

วันที่ 21 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์​

(ผู้อ่าน 66 คน)

วันที่ 21 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์​กองช่าง

(ผู้อ่าน 67 คน)

วันที่ 12 ต.ค. 2565

รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(ผู้อ่าน 71 คน)

วันที่ 18 พ.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

(ผู้อ่าน 153 คน)

วันที่ 17 พ.ค. 2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2565

(ผู้อ่าน 160 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2565

กองช่าง ออกสำรวจข้อมูลถนนภายในหมู่บ้าน

(ผู้อ่าน 164 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2565

งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2565

กิจกรรมออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา

(ผู้อ่าน 116 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2565

ศูนย์ช่วยเหลือของประชาชน อบต.หนองหอย

(ผู้อ่าน 109 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2565

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2565

แจกถุงยังชีพ

(ผู้อ่าน 137 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2565

ประชุมสภา สมัยแรก 11 มกราคม 2565

(ผู้อ่าน 159 คน)

วันที่ 14 ก.ค. 2564

สถานที่ทำงานของสภา อบต.หนองหอย

(ผู้อ่าน 234 คน)

วันที่ 31 ส.ค. 2563

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2563

(ผู้อ่าน 309 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรม 5 ส

(ผู้อ่าน 274 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน

(ผู้อ่าน 301 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย

(ผู้อ่าน 258 คน)

วันที่ 21 ก.ค. 2563

ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(ผู้อ่าน 148 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กฐินอำเภอพระทองคำ วัดหนองหอย

(ผู้อ่าน 406 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา (จิตอาสา)

(ผู้อ่าน 197 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

(ผู้อ่าน 221 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 214 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

แยกก่อนทิ้ง

(ผู้อ่าน 230 คน)

วันที่ 28 ส.ค. 2561

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

(ผู้อ่าน 284 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2560

โครงการ อพ.สธ อบต.หนองหอย

(ผู้อ่าน 203 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2560

วันแม่แห่งชาติ 2560

(ผู้อ่าน 210 คน)

วันที่ 16 ก.พ. 2560

ลงทะเบียนจิตอาสา

(ผู้อ่าน 200 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

ประชุมสภา

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2559

อ่างเก็บน้ำห้วยซันโพรง

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

สถานที่ทำงานของสภา อบต.หนองหอย

(ผู้อ่าน 163 คน)

No results found

เลื่อนลง