โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 31 ส.ค. 2563

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2563

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรม 5 ส

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน

(ผู้อ่าน 52 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย

(ผู้อ่าน 44 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กฐินอำเภอพระทองคำ วัดหนองหอย

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา (จิตอาสา)

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

แยกก่อนทิ้ง

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 28 ส.ค. 2561

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2560

โครงการ อพ.สธ อบต.หนองหอย

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2560

วันแม่แห่งชาติ 2560

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 16 ก.พ. 2560

ลงทะเบียนจิตอาสา

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

ประชุมสภา

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2559

อ่างเก็บน้ำห้วยซันโพรง

(ผู้อ่าน 25 คน)

No results found

เลื่อนลง