โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 31 ส.ค. 2563

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2563

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรม 5 ส

(ผู้อ่าน 4 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย

(ผู้อ่าน 9 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กฐินอำเภอพระทองคำ วัดหนองหอย

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา (จิตอาสา)

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

แยกก่อนทิ้ง

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 28 ส.ค. 2561

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2560

โครงการ อพ.สธ อบต.หนองหอย

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2560

วันแม่แห่งชาติ 2560

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 16 ก.พ. 2560

ลงทะเบียนจิตอาสา

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

ประชุมสภา

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2559

อ่างเก็บน้ำห้วยซันโพรง

(ผู้อ่าน 0 คน)

No results found

เลื่อนลง